Home

Stichting Rudly is op 9 maart 2004 ingeschreven in het Stichtingenregister van Paramaribo, Suriname.

Op 18 maart 2009 passeerde de akte met bijbehorende statuten in Eindhoven, Nederland. Wat ging hieraan vooraf?

Mijn oorsprong ligt in Suriname en ik woon sinds 1978 in Nederland. Met grote 0regelmaat werden dozen met kleding en levensmiddelen naar de familie in Suriname verstuurd en later ook naar kindertehuizen.

De confrontatie met de armoede, de liefde voor Suriname, mijn eigen levensloop en het verlangen om iets te betekenen voor de minderbedeelde kinderen en ouders in Suriname heeft mij doen besluiten Stichting Rudly op te richten.

Samen met Jacintha Sanches die in Suriname woont, bundelen wij onze krachten.

Om te beginnen zijn wij op zoek gegaan naar mensen in Suriname en Nederland die dezelfde passie delen. Zo zijn wij in 2005 in contact gekomen met Mw. Van Loon van de Stichting Pikien Sekrepatu. Deze stichting beheert twee kinderdagverblijven in Suriname. Wij waren onder de indruk van de bewogen en liefdevolle omgang met de kinderen. Getroffen werden wij ook door het enorme gebrek aan financiŽle middelen. Sindsdien zorgen wij ervoor dat ingezamelde goederen en financiŽle ondersteuning rechtstreeks bij de kinderdagverblijven en de mensen in de armste wijken van Paramaribo bezorgd worden. Op deze wijze verlichten wij de zorgen van ouders en kinderen die het in Suriname met zo weinig moeten doen.

De volgende stap is om deze werkwijze verder te ontwikkelen door ons te richten op de concrete verbetering van de leefsituatie en toekomst van tienerouders en hun kinderen. Hoe dat eruit gaat zien leest u in dit projectplan. Wij zijn zeer verheugd dat Stichting De Combinatie Jeugdzorg te Eindhoven Stichting Rudly heeft geadopteerd. Dit houdt in dat De Combinatie ons gaat steunen met de opzet van dit project. Ik hoop van harte dat mijn langgekoesterde droom uitkomt!

Tenslotte wil ik iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan het realiseren van

Stichting Rudly.

Lydia Lioe-Anjie, Voorzitter Stichting Rudly

Missie en Visie

In Suriname is het vrij gangbaar dat vrouwen alleen hun kind(eren) verzorgen en opvoeden en wordt niet als negatief/problematisch gezien. Het moederschap is onderdeel van de vrouwelijke identiteit en betekent ook de overgang naar volwassenheid. Moederschap op jonge leeftijd is in de Surinaamse gemeenschap (min of meer) getolereerd.

De verzorging en opvoeding van de kinderen is de verantwoordelijkheid van de moeder en de opvoedingsstijl is autoritair. In de opvoeding ligt bij meisjes de nadruk op huishoudelijke taken. Bij de jongens wordt mannelijk (macho)gedrag gestimuleerd. Meisjes dienen eerbaar te zijn. Noch thuis, noch op school krijgen jongeren seksuele voorlichting, want het praten over seksualiteit wordt als een taboe beschouwd.

De historie, het kansarme milieu en de dubbele maatstaven omtrent seksualiteit, man/vrouw-verhoudingen hebben tot gevolg dat het bijna een normaal patroon is om op jonge leeftijd (tussen 13 en 20 jaar) zwanger te raken en dat de (aanstaande) tienervader uit beeld verdwijnt. De tienermoeder woont meestal nog thuis, veelal ook bij haar alleenstaande moeder. Voor de tienermoeders is het buitengewoon moeilijk om hun kindje(s) goed te verzorgen en op te voeden.

Stichting Rudly wil de erfenis uit het verleden doorbreken en het bewustwordingsproces omtrent relaties, rolpatronen en opvoeding op gang brengen.

Doelgroep en Doelstellingen

De doelgroep betreft tienerouder(s) t/m 20 jaar en hun kinderen.

Doelstellingen:

1.Een (t)huis creŽren voor kansarme kinderen en hun tienerouder(s) in Suriname om hen te helpen zich te ontwikkelen naar evenwichtige volwassenheid en een zelfstandig bestaan.

Lange termijn doelen

1.Eind 2012 is een dag- en nachtopvang gerealiseerd voor circa 50 kinderen en hun tienerouder(s).

Dit gaat gefaseerd en is afhankelijk van de mate van beschikbaarheid en financieringsmogelijkheid van grond en (de bouw/huur/koop van) passende gebouwen.

2.Eind 2010 is er een educatiecentrum gestart waar tienerouder(s) en hun kinderen terecht kunnen voor:

Financiering

Inkomsten worden gegenereerd uit giften, donaties en subsidies, fondsen en de opbrengst van verkoop van ingezamelde goederen.

Organisatie

Stichting Rudly heeft statuten en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De organisatie bestaat op dit moment uit een (uitvoerend) bestuur in Nederland en een uitvoerend contactpersoon in Suriname.

De bedoeling is dat er een projectcoŲrdinator, beroepskrachten en vrijwilligers in Suriname worden aangesteld.

Bestuur

Lydia Lioe-Anjie, voorzitter

Marga van den Wildenberg, secretaris

Mathieu Lodewijks, penningmeester

Errol Groenveld, lid

Lucien Doornkamp, lid

Dianne de Bruin-Huisden, lid

Jan Verhoeven, lid

Jacintha Sanches (lid Suriname)

Janice Vrede: adviserend lid

Agnes van Dijk: tijdelijke bestuursondersteuning